veda a umenie TCO v cloude

Ak prevádzkujete aplikácie v cloude, netreba investovať do vlastnej infraštruktúry. V cloude sa platí priebežne len za využité (resp. pozor – zväčša za pridelené) zdroje, pozitívny dopad na cash flow je ale zjavný. Pre správne porovnanie hodnoty cloudu so svetom svojej vlastnej IT techniky ale treba zarátať veľa finančných položiek, ktoré nie sú úplne badateľné a aj tak na tom vlastne nezáleží, lebo pes je zakopaný ešte inde – v agilite, ktorá s cloudom súvisí.

Položky na TCO účtenke
Pri hľadaní účtov za vlastnú infraštruktúru treba okrem hardvéru myslieť aj na softvérovú infraštruktúru od OS, databáz, až po aplikácie, lebo cloud dnes vie dať všetko. Ťažšie sa ráta súvisiaca sieťová infraštruktúra od switchov, smerovačov, firewallov, VPN, či poriadnej anti-DDoS ochrany (na ktorú má málokto), až po samotný konekt. Áno, aj záložný konekt. Treba ale pripočítať aj vybudovanie a prevádzku dátového centra, či náklady na kolokačný housing a myslieť na chladenie, fyzickú bezpečnosť, káble, racky, UPS, generátor, atď. Zabúda sa na supportné zmluvy s rôznymi vendormi a ťažké je rozrátať súvisiace náklady na inštalácie, správu, či údržbu.

Bižutéria navyše
Aj keď sa zrátajú všetky pomysliteľné náklady súvisiace s on-premises infraštruktúrou, je to len časť mozaiky. Plánovanie kapacitných výkyvov musí so sebou nevyhnutne niesť nadškálovanie infraštruktúry, ľudovo zvané overkill, jednoducho hardvér navyše. Musí sa tiež nakúpiť veľa podporného hardvéru (harcovníkmi zvaného bižutéria), ktorý ten skutočný výpočtový hardvér len dozoruje, monitoruje, zálohouje, či vykryje v prípade problémov. A za každú chybu vo výbere hardvéru sa draho platí. Na rozdiel od topánok vašej drahej, hardvér do obchodu nevrátite a priznajte sa, ako často by ste to chceli.

Ak aj bežíte IT služby s veľmi predvídateľnými záťažami, vždy sú tu biznis manažéri s repertoárom nápadov, ktoré vám obrátia IT svet naruby – akvizície firiem, spájania, či prosté reorganizácie. Mám zákazníka na Slovensku, ktorého jednoduchý dôvod pre vstup do cloudu zložil na lopatky všetky TCO kalkulácie: chce byť príťažlivejší pre potenciálnu akvizíciu. Akokoľvek hrdí môžte byť na vlastnú serverovňu a svoj IT mančaft, investor v nich môže vidieť prekážku hladkej kúpy a skôr uvíta vypovedateľné zmluvy s cloudovým providerom a potom šup – premigruje všetko IT k sebe, lebo každý má rád toho svojho CIO.

Umenie TCO
TCO kalkulácia končí jedným eurovým sumárom, ktorý sa následne vydelí počtom mesiacov, ten zvyčajne vychádza z daňovej legislatívy týkajúcej sa doby účtovných odpisov. Na Slovensku to je v súčasnosti 48 mesiacov pre všetky IT hračky nad 1700 eur. Znamená to, že všetok hardvér, ktorý si kúpite, budete produktívne užívať 48 mesiacov? Nielen vďaka rapídne sa meniacim trhovým podmienkam, ale aj exponenciálnemu technickému pokroku, či praobyčajným poruchám techniky je odpoveď jednoznačná – nie.

Akokoľvek sa teda môžte snažiť vypiplať si TCO kalkuláciu, vinou súčasnej doby celá snaha padá na tom poslednom riadku v Exceli. Je dnes jednoducho nemožné exaktne určiť počet mesiacov budúceho využitia IT techniky. Dá sa to odhadnúť, ale daňový predpis o dobe odpisovania s tým vôbec nesúvisí a namieste je skôr dať na intuíciu. TCO sa v tomto bode stáva umením a ja len prajem veľa kreatívny a štastia.

Cenovka dynamiky
Ak som vám vopred znechutil vašu najbližšiu TCO kalkuláciu, mám aj dobrú správu: Takmer vôbec na tom všetkom nezáleží. Dominantným motivačným faktorom pre vstup do cloudu sa stáva agilita a skutočná hodnota cloudu neleží v účtenkách, ale v schopnosti okamžite škálovať existujúce IT služby a bleskovo postaviť nové. Gartner napísal, že “firmy prichádzajú do cloudu aby ušetrili, ale ostávajú kvôli dynamike”. S druhou časťou súhlasím a dôležitosť prvej pomaly zaniká.

Vznikol na to nový termín – „value of agility“ a aj keď znie vcelku abstraktne, dá sa vyrátať. Aby ste vedeli pripnúť štítok s cenou na schopnosť vašej organizácie promptne meniť škálu a ponuku svojich IT služieb, budete potrebovať hlbokú analýzu súvisiacich biznis procesov, ale dať sa to dá.

Éra exponenciálnych zmien so sebou prináša nový pohľad na ohodnotenie investícií do IT techniky. Tradičný koncept jednoduchej TCO kalkulácie už nestačí na to, aby ste si zrátali všetky súvisiace náklady a už vôbec nehovorí o tom, akú skutočnú hodnotu vám výpočtové technológie poskytujú. I keď, kto vám kedy povedal, že ROI kalkulácia vychádza len z TCO súčtu? Úplná pravda to nebola nikdy a teraz už vôbec nie.

 

DSC03204